Ο απόλυτος ήχος για το μπουζούκι

Εγγυηση

Η εταιρεία  EBS Audio Solutions εγγυάται για 12 μήνες στον  αρχικό αγοραστή  τού  αναγραφόμενου  προϊόντος ότι το προϊόν αυτό δεν παρουσιάζει ελάττωμα οφειλόμενο στα υλικά  κατασκευής  πού το  αποτελούν, ή την εργασία συναρμολόγησής του.

Κατά την  διάρκεια  της  εγγύησης , η εταιρεία  EBS Audio Solutions θα επισκευάσει το προβληματικό προϊόν χωρίς  καμία  επιβάρυνση εργασίας ή ανταλλακτικών.

Σε καμία περίπτωση  δεν υφίσταται λόγος αντικατάστασης της  συσκευής.

Η μεταφορά και  ασφάλιση των προς επισκευή προϊόντων από τον  πελάτη προς την εταιρεία μας ή τα εξουσιοδοτημένα service γίνεται με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα  του  πελάτη.

Παρακαλούμε φυλάσσετε μαζί με την εγγύηση  το αποδεικτικό αγοράς του  προϊόντος  για κάθε  περίπτωση πού θα σας  ζητηθεί.

Η εγγύηση ισχύει για τον πρώτο  αγοραστή  και αρχίζει  από την  πρώτη μέρα.

Η εγγύηση δέν ισχύει:

Για την  ανωμαλία πού  έχει   προέλθει  όχι  από βλάβη της συσκευής  αλλά  από φθορά  ή  βλάβη από υπαιτιότητα τρίτων.

Σημείωση

Η εγγύηση πρέπει να ταχυδρομηθεί σε  διάστημα  (10 ) ημερών από την  ημερομηνία αγοράς του  προϊόντος στην  εταιρεία μας διαφορετικά θα  θεωρηθεί άκυρη.

On line εγγραφή εγγύησης

Μπορείτε να συμπληρώσετε και να  αποστείλετε  την εγγραφή εγγύησης μέσω της ιστοσελίδας μας.

 
Η EBS στη δράση με τους πιο απαιτητικούς σολίστ